تبلیغات
تانگ سودو استان فارس - اعضای استان فارس

آقای سید حامد موسوی

آقای عباس شریفی

آقای محمد امین خورسندی

آقای محمد رضا گلخن

آقای محمد دهداری

آقای حامد موسوی

آقای علی محمد مداح

آقای محمد علی خواجه احمدی

آقای پوریا ناصحی

آقای محمد رضا قاسم پور

آقای آرش طاهری فرد

آقای محمد رضا زارعیان

آقای رضا روستا

آقای رضا سلطانی

آقای علی قاسم پور

آقای علی عبدی

آقای علیرضا نوبخت

آقای امین علیزاده

آقای عرفان طاهری فرد

آقای سعید روزبه

آقای محمد حسین رضایی

آقای شاهرخ رضایی

آقای علی حیدری

آقای علیرضا رشیدی

آقای علیرضا رجایی

آقای محسن رنجبر

آقای علی اصغر گل کار

آقای رضا یارمحمودی

آقای مهدی ایزدی

آقای مهدی هدایتی

آقای حسین مقتدری

آقای سجاد چیز فهم

آقای شاهرخ شیپری

آقای احمد جوکار

آقای رضا جوکار

آقای حسین جوکار 

(قط اسامی افراد ملبس و دارای کارت عضویت استانی در سایت درج میشود.نام تعدادی از همرزمان بدلیل ملبس نبودن یا نداشتن کارت درج نشده است.خواهشمند است جهت دریافت لباس و کارت عضویت سریعا اقدام نمایند)

بخش بانوان : 

سرکار خانم استاد مقتدری

سرکار خانم استاد روزیطلب

خانم ملیحه مومن نسب

خانم مهتاب حیدرپور

خانم نرگس حیدر پور

خانم سپیده نام آوری

خانم مهشید السادات سبحانی

خانم زهرا کدیور

خانم مریم زارع

خانم نازنین زارع

خانم غزل معافی

خانم فاطمه رضایی


درباره سایت

  • با سلام .
    این وب سایت مطعلق به سبک تانگ سودو استان فارس به ریاست استاد مجتبی رضایی نماینده سبک در استان می باشد .

تصاویر منتخب 2

تانگ سودو استان فارس

اطلاعات سایت